Gedragscharter

Als deelnemende ploeg aan de Keizer Karel Cup gaan wij ermee akkoord volgende regels in acht te nemen om van het evenement een sportief succes te maken.

Daartoe verklaren wij ons bereid:

 • De hierna opgesomde regels en het reglement te respecteren.
 • Voetbal te beoefenen op een eerlijke, sportieve en enthousiaste wijze.
 • Respect te hebben voor ploegmaats, tegenstanders, officials en hun beslissingen, de begeleiders, de supporters, het personeel van de Blaarmeersen, Urban Gardens en alle medewerkers.
 • Te voorkomen dat eigen belangen de belangen van de ploeg/club nadeel berokkenen.
 • Ons steeds verantwoordelijke, sportief en vriendelijk op te stellen in alle omstandigheden.
 • De accommodatie van de Blaarmeersen/Urban Gardens en al het aanwezige materiaal te respecteren.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1:
De personen die aan de Keizer Karel Cup deelnemen moeten kennis nemen van dit charter en de bepalingen ervan aanvaarden. Fair Play moet hoog in het vaandel gedragen worden, niet alleen op het voetbalveld maar ook in het volledige sport- en recreatiepark de Blaarmeersen en op de camping. Indien deze reglementeringen overschreden worden kan dit, na overleg met de organisatie, leiden tot diskwalificatie van de persoon of/en ploeg in het tornooi.

Artikel 2:
Iedere persoon die deelneemt aan het tornooi moet in het bezit zijn van een geldig spelersbandje dat jullie ontvangen bij het aanmelden van de ploeg. 1 spelersbandje telt voor 1 persoon en moet gedurende de volledige duur van het tornooi aan de pols gedragen worden. Zonder spelersbandje zal de scheidsrechter de toegang tot het terrein verbieden.

Artikel 3:
Elke deelnemer en/of bezoeker van de Keizer Karel Cup bevindt zich op de voetbalvelden, het hart van KKC en de camping volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen.

Artikel 4:
De terreinen en beschikbare accommodaties dienen steeds met respect behandeld te worden. Bij opzettelijke schade zal er beroep worden gedaan op artikel 1. Als algemene regel geldt dat de beschikbare accommodatie steeds achter gelaten wordt zoals ze ter beschikking gesteld werd.

Artikel 5:
Het is de deelnemers en/of bezoekers van de Keizer Karel Cup die zich aanbieden tot de toegang van de voetbalterreinen verboden in het bezit zijn van de volgende voorwerpen;

 • Glas in alle mogelijke vormen (glazen bekers, glazen flessen, bierflesjes, … )
 • Dranken in zowel bekers, blikjes als flessen, met uitzondering van sportdranken en water
 • Alle mogelijke etenswaren die tot beschadiging van de terreinen kunnen leiden (hamburgers, frieten, ijsjes, … )
 • Huisdieren, met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een handicap
 • Fietsen of ander rijdend materiaal
 • Alle voorwerpen die aanzien kunnen worden als gevaarlijk, snijdend of kneuzend en dusdanig zouden kunnen worden gebruikt als wapen (scherpe voorwerpen, messen, glas, … )
 • Alles dat als middel kan gebruikt worden om de de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of de schade toe te brengen aan de infrastructuur en personen

Daarnaast zijn volgende handelingen ten strengste verboden binnen de omheining van de velden:

 • Roken en kauwgom
 • Lege verpakkingen en/of ander afval achterlaten op de terreinen

 

Artikel 6:
Betreed als speler de kunstgrasmatten uitsluitend met volgens de reglementen geschikt schoeisel, zijnde;

 • Zaalvoetbalschoenen
 •  Astro Turf schoenen
 • Traxion schoenen

Voetbalschoenen met haaievinnen (Traxion) worden enkel in de multistuds versie aanvaard. Aluminiumstuds zijn niet toegelaten op de kunstgrasvelden. Het schoeisel moet steeds vrij zijn van modder, gras en ander vuil.

Artikel 7:
Bij de Keizer Karel Cup tolereren we geen enkele vorm van discriminatie en we handhaven maatregelen om dit te voorkomen. Schendingen hiervan kunnen leiden tot bestraffing of zelfs uitsluiting van zowel individuele spelers als een team.